شرکت بازرگانی آرسام کار سلدوز
  • شنبه تا پنجشنبه
  • ایران - استان آذربایجانغربی - ارومیه
  • info@arsamtrade.com

اطلاعات تماس

  • شنبه تا پنجشنبه
  • ایران - استان آذربایجانغربی - ارومیه
  • info@arsamtrade.com

Alinovasyon Company

سازنده دستگاه های پاک کننده فیلترها و قطعات درگیر در صنعت پلاستیک و انجکشین . پاک کننده الک های دستگاه تزریق پلاستیک

Alinovasyon