شرکت بازرگانی آرسام کار سلدوز
  • شنبه تا پنجشنبه
  • ایران - استان آذربایجانغربی - ارومیه
  • info@arsamtrade.com

اطلاعات تماس

  • شنبه تا پنجشنبه
  • ایران - استان آذربایجانغربی - ارومیه
  • info@arsamtrade.com

Damper yilmaz kardeş Company

سازنده دامپر های هیدرولیکی ثابت و متحرک
تخلیه چغندر قند ثابت و متحرک

Damper yilmaz kardeş

فیلم از کارکد محصول