شرکت بازرگانی آرسام کار سلدوز
  • شنبه تا پنجشنبه
  • ایران - استان آذربایجانغربی - ارومیه
  • info@arsamtrade.com

اطلاعات تماس

  • شنبه تا پنجشنبه
  • ایران - استان آذربایجانغربی - ارومیه
  • info@arsamtrade.com

Makilus Company

سازنده سیستم های پنوماتیک و انتقال مواد گرانولی و پودری به ارتفاع و مسافت های درخواستی مورد استفاده در صنعت آسیابانی و پتروشیمی و هرگونه مواد پودری و گرانولی

بلوئر blower روتاری والوو. Rotary valve دایورتینگ dayverting ایرلوگ یا کلید هوا Air log

Makilus