شرکت بازرگانی آرسام کار سلدوز
  • شنبه تا پنجشنبه
  • ایران - استان آذربایجانغربی - ارومیه
  • info@arsamtrade.com

اطلاعات تماس

  • شنبه تا پنجشنبه
  • ایران - استان آذربایجانغربی - ارومیه
  • info@arsamtrade.com

Tarend Company

سازنده دستگاهای سورتینگ تمام اتوماتیک سازنده دستگاهای میوه خشک کنی با کنترل نم محصول و تکنولوژی جدید

Tarend